ຜະລິດຕະພັນ

 • DAM1 125 Series MCCB ABB ISOMAX

  DAM1 125 ຊຸດ MCCB ABB ISOMAX

  ຂໍ້ດີຕ່າງໆ•ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນຊ່ວຍແບບເອກະລາດໄດ້ງ່າຍ: ຕິດຕໍ່ປຸກ; ການຕິດຕໍ່ຜູ້ຊ່ວຍ; ພາຍໃຕ້ການປ່ອຍແຮງດັນ; ປ່ອຍ Shunt; ຈັດການກົນໄກປະຕິບັດງານ; ກົນໄກປະຕິບັດການໄຟຟ້າ; ອຸປະກອນສຽບ; ອຸປະກອນແຕ້ມຮູບ; •ຊຸດມາດຕະຖານຂອງແຕ່ລະວົງຈອນປະກອບດ້ວຍສາຍເຊື່ອມຕໍ່ສາຍເບົ້າຫລືສາຍໄຟ, ສາຍແຍກໄລຍະ, ຊຸດຂອງສະກູແລະແກ່ນ ສຳ ລັບຕິດຂອງມັນໃສ່ແຜງຕິດຕັ້ງ. •ດ້ວຍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຂອງເຄື່ອງຍຶດພິເສດ 125 ແລະ 160 ໜ່ວຍ ສາມາດຕິດຕັ້ງໃສ່ລົດໄຟ DIN ….
 • DAM1  160 Series MCCB ABB ISOMAX1

  DAM1 160 Series MCCB ABB ISOMAX1

  ຂໍ້ດີຕ່າງໆ•ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນຊ່ວຍແບບເອກະລາດໄດ້ງ່າຍ: ຕິດຕໍ່ປຸກ; ການຕິດຕໍ່ຜູ້ຊ່ວຍ; ພາຍໃຕ້ການປ່ອຍແຮງດັນ; ປ່ອຍ Shunt; ຈັດການກົນໄກປະຕິບັດງານ; ກົນໄກປະຕິບັດການໄຟຟ້າ; ອຸປະກອນສຽບ; ອຸປະກອນແຕ້ມຮູບ; •ຊຸດມາດຕະຖານຂອງແຕ່ລະວົງຈອນປະກອບດ້ວຍສາຍເຊື່ອມຕໍ່ສາຍເບົ້າຫຼືສາຍໄຟ, ສາຍແຍກໄລຍະ, ຊຸດຂອງສະກູແລະແກ່ນ ສຳ ລັບແຜງຕິດຕັ້ງທີ່ຕິດຕັ້ງ. •ດ້ວຍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຂອງເຄື່ອງຍຶດພິເສດ 125 ແລະ 160 ໜ່ວຍ ສາມາດຕິດຕັ້ງລົດໄຟໃຕ້ດິນໄດ້. •ນໍ້າ ໜັກ ແລະງົ ...
 • DAM1-250 Series MCCB ABB ISOMAX S3

  DAM1-250 ຊຸດ MCCB ABB ISOMAX S3

  ຂໍ້ດີຕ່າງໆ•ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນຊ່ວຍແບບເອກະລາດໄດ້ງ່າຍ: ຕິດຕໍ່ປຸກ; ການຕິດຕໍ່ຜູ້ຊ່ວຍ; ພາຍໃຕ້ການປ່ອຍແຮງດັນ; ປ່ອຍ Shunt; ຈັດການກົນໄກປະຕິບັດງານ; ກົນໄກປະຕິບັດການໄຟຟ້າ; ອຸປະກອນສຽບ; ອຸປະກອນແຕ້ມຮູບ; •ຊຸດມາດຕະຖານຂອງແຕ່ລະວົງຈອນປະກອບດ້ວຍສາຍເຊື່ອມຕໍ່ສາຍເບົ້າຫລືສາຍໄຟ, ສາຍແຍກໄລຍະ, ຊຸດຂອງສະກູແລະແກ່ນ ສຳ ລັບແຜງຕິດຕັ້ງທີ່ຕິດຕັ້ງ. •ດ້ວຍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຂອງເຄື່ອງຍຶດພິເສດ 125 ແລະ 160 ໜ່ວຍ ສາມາດຕິດຕັ້ງລົດໄຟໃຕ້ດິນໄດ້. ນໍ້າ ໜັກ ຂອງ…
 • DAM1 400 MCCB ABB ISOMAX

  DAM1 400 MCCB ABB ISOMAX

  ຂໍ້ດີຕ່າງໆ•ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນຊ່ວຍແບບເອກະລາດໄດ້ງ່າຍ: •ຕິດຕໍ່ປຸກ; •ການຕິດຕໍ່ຜູ້ຊ່ວຍ; •ພາຍໃຕ້ການປ່ອຍແຮງດັນ; •ການປ່ອຍ Shunt; •ຈັດການກົນໄກການປະຕິບັດງານ; ກົນໄກປະຕິບັດການໄຟຟ້າ; •ອຸປະກອນສຽບ; •ອຸປະກອນແຕ້ມຮູບ; •ຊຸດມາດຕະຖານຂອງແຕ່ລະວົງຈອນປະກອບດ້ວຍສາຍເຊື່ອມຕໍ່ສາຍເບົ້າຫລືສາຍໄຟ, ສາຍແຍກໄລຍະ, ຊຸດຂອງສະກູແລະແກ່ນ ສຳ ລັບຕິດຕັ້ງເທິງຂອງມັນ•ແຜງຕິດຕັ້ງ. •ດ້ວຍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຂອງເຄື່ອງຍຶດພິເສດ 125 ແລະ 160 ໜ່ວຍ ສາມາດຕິດຕັ້ງໄດ້ຢູ່ເທິງລົດໄຟ DIN. •ເວີ້ ...
 • DAM1 630 Series MCCB ABB ISOMAX

  DAM1 630 Series MCCB ABB ISOMAX

  ຂໍ້ດີຕ່າງໆ•ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນຊ່ວຍແບບເອກະລາດໄດ້ງ່າຍ: ຕິດຕໍ່ປຸກ; ການຕິດຕໍ່ຜູ້ຊ່ວຍ; ພາຍໃຕ້ການປ່ອຍແຮງດັນ; ປ່ອຍ Shunt; ຈັດການກົນໄກປະຕິບັດງານ; ກົນໄກປະຕິບັດການໄຟຟ້າ; ອຸປະກອນສຽບ; ອຸປະກອນແຕ້ມຮູບ; •ຊຸດມາດຕະຖານຂອງແຕ່ລະວົງຈອນປະກອບດ້ວຍສາຍເຊື່ອມຕໍ່ສາຍເບົ້າຫຼືສາຍໄຟ, ສາຍແຍກໄລຍະ, ຊຸດຂອງສະກູແລະແກ່ນ ສຳ ລັບແຜງຕິດຕັ້ງທີ່ຕິດຕັ້ງ. •ດ້ວຍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຂອງເຄື່ອງຍຶດພິເສດ 125 ແລະ 160 ໜ່ວຍ ສາມາດຕິດຕັ້ງລົດໄຟໃຕ້ດິນໄດ້. •ນ້ ຳ ໜັກ ແລະ di ...
 • DAM1 800 Series MCCB ABB ISOMAX

  DAM1 800 Series MCCB ABB ISOMAX

  ຂໍ້ດີຕ່າງໆ•ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນຊ່ວຍແບບເອກະລາດໄດ້ງ່າຍ: ຕິດຕໍ່ປຸກ; ການຕິດຕໍ່ຜູ້ຊ່ວຍ; ພາຍໃຕ້ການປ່ອຍແຮງດັນ; ປ່ອຍ Shunt; ຈັດການກົນໄກປະຕິບັດງານ; ກົນໄກປະຕິບັດການໄຟຟ້າ; ອຸປະກອນສຽບ; ອຸປະກອນແຕ້ມຮູບ; •ຊຸດມາດຕະຖານຂອງແຕ່ລະວົງຈອນປະກອບດ້ວຍສາຍເຊື່ອມຕໍ່ສາຍເບົ້າຫລືສາຍໄຟ, ສາຍແຍກໄລຍະ, ຊຸດຂອງສະກູແລະແກ່ນ ສຳ ລັບຕິດຂອງມັນໃສ່ແຜງຕິດຕັ້ງ. •ດ້ວຍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຂອງເຄື່ອງຍຶດພິເສດ 125 ແລະ 160 ໜ່ວຍ ສາມາດຕິດຕັ້ງໃສ່ລົດໄຟ DIN ….
 • DAM1 1600 Series MCCB ABB ISOMAX

  DAM1 1600 ຊຸດ MCCB ABB ISOMAX

  ຂໍ້ດີຕ່າງໆ•ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນຊ່ວຍແບບເອກະລາດໄດ້ງ່າຍ: ຕິດຕໍ່ປຸກ; ການຕິດຕໍ່ຜູ້ຊ່ວຍ; ພາຍໃຕ້ການປ່ອຍແຮງດັນ; ປ່ອຍ Shunt; ຈັດການກົນໄກປະຕິບັດງານ; ກົນໄກປະຕິບັດການໄຟຟ້າ; ອຸປະກອນສຽບ; ອຸປະກອນແຕ້ມຮູບ; •ຊຸດມາດຕະຖານຂອງແຕ່ລະວົງຈອນປະກອບດ້ວຍສາຍເຊື່ອມຕໍ່ສາຍເບົ້າຫລືສາຍໄຟ, ສາຍແຍກໄລຍະ, ຊຸດຂອງສະກູແລະແກ່ນ ສຳ ລັບຕິດຂອງມັນໃສ່ແຜງຕິດຕັ້ງ. •ດ້ວຍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຂອງເຄື່ອງຍຶດພິເສດ 125 ແລະ 160 ໜ່ວຍ ສາມາດຕິດຕັ້ງໃສ່ລົດໄຟ DIN ….