ປະຫວັດສາດ

ປະຫວັດການພັດທະນາ

ປີ 1983- ດຽວນີ້

ບໍລິສັດໄຟຟ້າ Zhejiang DaDa ຈຳ ກັດ (ເມືອງ Wenzhou)

ເນື້ອທີ່ດິນແມ່ນ 3,400 Sqm

ເນື້ອທີ່ປຸກສ້າງແມ່ນ 6,500 Sqm


2002

ປີ 2003- ດຽວນີ້

ບໍລິສັດໄຟຟ້າ Shanghai DaDa ຈຳ ກັດ (ເມືອງຊຽງໄຮ້)

ເນື້ອທີ່ດິນແມ່ນ 21,000 Sqm

ພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງແມ່ນ 29,000 Sqm


2002

ປີ 2004- ດຽວນີ້

ບໍລິສັດໄຟຟ້າ Jiangsu Moeller ຈຳ ກັດ (ເມືອງຫ້ວຍຢານ)

ເນື້ອທີ່ດິນແມ່ນ 28,000 Sqm

ພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງແມ່ນ 46,000 Sqm


2002

ປີ 2002

ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນໄຟຟ້າ DAM1 ຊຸດ

DAM1

ປີ 2015

ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນໄຟຟ້າ DAM3 series

DAM3


30 ປີ ....
MCCB ລຸ້ນ 4 ລຸ້ນ, MCB 3 ລຸ້ນ

ປີ 1986 ປີ DZ10

DAM1

1997 ປີ DAM1

DAM1

2002Year DAM1, DAB7

DAM1

ປີ 2006 DAB6

DAM1

ປີ 2015 DAM3

DAM1

2019Year 2019 Nova

12